Loomisprotsess

Vapustav Disain & Funktsionaalsus

01 KONTSEPTSIOON

Veebilehe loomise juures on äärmiselt oluline kontseptsioon. Alustame igat uut veebilehte sellest, et loome endale kliendi nägemusest üldise veebilehe ehituse kontseptsiooni. Ülimalt oluline on, et veebileht kajastaks ettevõtte sõnumit, mida soovitakse maailmale edastada. Seega esimesel kohtumisel räägime põhiliselt ettevõttest, selle väärtustest ning sellest, millisena see soovib näida välisilmale ja sihtkliendile.

 

Väga mõnus on selle üle arutada mõnes õdusas kohvikus, aga kui see võimalik ei ole, saame vestelda ka Skype vahendusel.

02 DISAIN

Tänapäeva kiiresti muutuvas ääretult konkurendirikkas ärikeskkonnas võib hea disain anda ttevõttele massiivse konkurentsieelise.

Alustame igat disainiprotsessi lähtudes ettevõtte pildist, mille vesteldes saime. Keskendume modernsele, minimalistlikule disainile. Usume, et ettevõtte veebileht ei tohi külastajaid masiivse informatsioonikogusega üle kallata, vaid andma edasi kõik vajaliku võimalikult vähesega ning loomulikult hea disainiga. 

Portfoolio
Sõbralik koostööaldis andekas meeskond, kes arvestasid igati meie soovidega.

Teele Jakobson

03 LEHE VÄLJAARENDAMINE

Enne põhjalikku arendustööd loome veebilehest üldise disaini, mille kliendile esitlema. Seejärel alustame enda serveritel põhjalikku tööd individuaalsete lehtede, disainielementide ning informatsiooni komplekteerimisega.
Pakume veebilehtedele loomulikult ka veebipoodide, blogide ning mitmikkeelsuse lahendusi.
Arendusel peame silmas ettevõtte üldist sõnumit kliendile, veebilehe eesmärki ning minimalistliku disaini põhimõtteid.

04  ÜLEANDMINE JA TUGI

Veebilehe valmimisel esitleme selle kliendile ning teostame soovi korral muudatusi. Seejärel kanname veebilehe üle kliendi poolt soovitud serverile. Peale veebilehe valmimist võime õpetada põhiliste muudatuste tegemist enda veebilehel. Lisaks sellele oleme vajaduse korral valmis tulevikus veebilehel muudatusi ise ka läbi viima.

Veebilehe loomine algab just Sinust, astu esimene samm ja kutsu meid kohvile.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Suunamiskood (olemasolul)

Teade (nõutav)